Episode 1
Ozzy (Savaii) won reward
Upolu won immunity
Episode 2
Savaii won reward and immunity
Episode 3
Upolu won reward and immunity
Episode 4
Savaii won reward and immunity
Episode 5
Upolu won reward and immunity
Episode 6
Savaii won reward and immunity

Episode 1

Ozzy (Savaii) won reward

Upolu won immunity

Episode 2

Savaii won reward and immunity

Episode 3

Upolu won reward and immunity

Episode 4

Savaii won reward and immunity

Episode 5

Upolu won reward and immunity

Episode 6

Savaii won reward and immunity

  1. survivorrod posted this